hiszpański

2. no izcuierda 4. no balonmano n volcibol trahaja en el restaurante poderios comprar per ejemplo comida 8. la hije de la tia 10. una cancion 1. el animal rara dar paseos 2. Ianar se pero mas tapido 3. a veres en invierno 7. nc empezar 6. 9. la macre d: la madre 11. la mujer que trabaja en el teatro 13. despues de lunes 14. zuando el eiclo esta despejado 15. tercer mes del ano 12. due mes an ella 13. no hombre 14. el noveno mes del aro 16. el lugar donde trabaja el pikoto 19.25 grados 17. un mucble con libros 18. el lugar donde dormimos 20. no detras 21. en primer dia de la semana 22. en cara puecen ser azules o verdes 26. primer mes del ano 23. despues de despertarse 27. el luger donde se prepara la comida 24. no casado 28. ne aburrido 25. no debil 28. el lugar pera e coche 29. despues de la escuela e trabajo 30. en el bloque 29. tenemos cinco en cada mano

polski

2. no left 4. no handball no volcibol działa w restauracji można kupić np. Jedzenie 8. córka cioci 10. piosenka 1. rzadkie zwierzę chodzi na spacery 2. Ianar jest bardziej tapicerowany 3. do zobaczenia zimą 7. nc początek 6. 9. macre d: matka 11. kobieta, która pracuje w teatrze 13. po poniedziałku 14. kiedy cykl jest jasny 15. trzeci miesiąc roku 12. należny miesiąc do niej 13. nie mężczyzna 14. dziewiąty miesiąc obręczy 16. miejsce, w którym działa pikoto 19,25 stopnia 17. śluz z książkami 18. miejsce, w którym śpimy 20. nie za 21. pierwszego dnia tygodnia 22. na twarzy mogą być niebieskie lub zieloni 26. pierwszy miesiąc roku 23. po przebudzeniu 27. miejsce, w którym przygotowywane jest jedzenie 24. nie żonaty 28. nie znudzony 25. nie słaby 28. miejsce na samochód 29. po szkole i pracy 30 w bloku 29. mamy pięć w każdym rozdaniu

Warunki korzystania z usług

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.